LIETUVOS ŠEIMOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS VII-ASIS SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA